microaire-smartrelease-hand-camera-view.jpg

Ελάχιστα επεμβατική διάνοιξη καρπιαίου σωλήνα

ΜD, MSc Ιωάννης Στ. Παθιάκης

Χειρουργός Ορθοπεδικός – Ρομποτική ΧειρουργικήΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

Πρωτοποριακή ελάχιστα επεμβατική μέθοδος


 • Η χειρουργική αποκατάσταση του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα διενεργείται πλέον μέσω ελάχιστα επεμβατικής - ενδοσκοπικά υποβοηθούμενης μεθόδου.Τοπική αναισθησία και πολύ μικρή τομή εκτός παλάμης

 • Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος επιτρέπει την αποσυμπίεση του μέσου νεύρου μέσω μίας πολύ μικρής τομής στο δέρμα υπό τοπική αναισθησία. Η τομή μήκους 1 εκ. γίνεται μάλιστα στο ύψος του καρπού, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η μεγάλη και συχνά επώδυνη τομή κατά μήκος της παλάμης, που εφαρμόζεται στην κλασική μέθοδο.Τι είναι το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα και πώς προκαλείται;

 • Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα (ΣΚΣ) είναι μία παθολογική κατάσταση, η οποία έγγυται σε πιεστικές διαταραχές του Μέσου Νεύρου του χεριού, κατά την διέλευσή του μέσα από τον καρπιαίο σωλήνα.


 • Αιτία του συνδρόμου είναι η σχετική στένωση του χώρου του καρπιαίου σωλήνα, με αποτέλεσμα την διαταραχή της αγωγιμότητας και την λειτουργική βλάβη του ευαίσθητου μέσου νεύρου, λόγω της αυξημένης πίεσης που ασκείται σε αυτό. • Η στένωση του χώρου του καρπιαίου σωλήνα, εκτός από δομικές ή συγγενείς ανωμαλίες, έχει σαν βασικό αίτιο την διόγκωση και τον χρόνιο ερεθισμό του εγκάρσιου συνδέσμου και των ελύτρων των καμπτήρων τενόντων που διέρχονται από τον καρπιαίο σωλήνα, κάτι που μπορεί να αποδοθεί σε υπερκαταπόνηση λόγω της εργασίας, σε ορμονικές διαταραχές, όπως σακχαρώδης διαβήτης, παθήσεις του θυρεοειδούς και των ωοθηκών, ρευματοειδείς παθήσεις αλλά και σπανιότερα σε λήψη ορισμένων φαρμάκων, ή προηγούμενων τραυματισμών


 • Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα είναι το συχνότερο από όλα τα σύνδρομα συμπίεσης περιφερικών νευρών (πιεστικές νευροπάθειες). Το σύνδρομο προσβάλει πολύ συχνότερα γυναίκες από ότι άντρες, ενώ εμφανίζεται συνήθως και στα δύο χέρια με ή χωρίς χρονική διαφορά.

Διάγνωση του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα


Ποιές είναι οι τυπικές ενοχλήσεις / συμπτώματα;

 • Τυπικό σύμπτωμα του συνδρόμου του καρπιαίου σωλήνα είναι το μούδιασμα (αιμωδία) του χεριού, κυρίως 3-4 δακτύλων (αντίχειρα, δείκτη και μεσαίου δακτύλου). Το μούδιασμα μπορεί να είναι πολύ ενοχλητικό και εμφανίζεται συχνά κατά τις νυκτερινές ή τις πρώτες πρωινές ώρες αλλά και μετά από χρήση του χεριού κατά την διάρκεια της ημέρας. Πολύ συχνά τα μουδιάσματα συνδυάζονται με έντονο πόνο και αδυναμία στην περιοχή των δακτύλων και της παλάμης αλλά αρκετές φορές και ολόκληρου του άνω άκρου.

 • Οι ενοχλήσεις γίνονται εντονότερες μετά από καταπόνηση του χεριού κατά την διάρκεια χειρωνακτικής εργασίας και συχνα βελτιώνονται, σε αρχικό στάδιο, με αλλαγή θέσης ή 'τίναγμα' του χεριού.

 • Σε προχωρημένο στάδιο, μπορεί να παρατηρηθεί απώλεια αίσθησης μέχρι και ατροφία της μυϊκής μάζας του αντίχειρα (του θέναρος) με παράλυση και λειτουργική αδυναμία του άκρου.
Θεραπεία του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα


Πότε πρέπει να γίνει θεραπεία του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα;

 • Δεν απαιτείται πάντοτε θεραπεία για κάθε διεγνωσμένο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα. Αρκετοί ασθενείς έχουν πολύ ελαφριά συμπτώματα και εξαιρετικά σπάνιες ενοχλήσεις, παρόλο που σε κάποιο νευροφυσιολογικό έλεγχο έχουν πιθανώς προκύψει παθολογικά ευρήματα.

 • Σε αρχικό στάδιο, εφαρμόζονται συντηρητικές (μη χειρουργικές) θεραπευτικές μεθόδοι, οι οποίες παρατίθενται πιο κάτω. Εάν τα συμπτώματα γίνουν εντονότερα και έχουν παρατεταμένη διάρκεια, είναι απολύτως απαραίτητη η αποτελεσματική θεραπεία του συνδρόμου μέσω χειρουργικής επέμβασης, προκειμένου να αποφευχθούν μόνιμες βλάβες.


Ποιές συντηρητικές (μη χειρουργικές) μεθόδοι θεραπείας εφαρμόζονται;

 • Η αποτελεσματικότερη μη χειρουργική μέθοδος αντιμετώπισης του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα φέρεται να είναι η χρήση ειδικού νάρθηκα ακινητοποίησης του καρπού. Ο νάρθηκας χρησιμοποιείται συνήθως κατά τη διάρκεια της νύχτας και μπορεί να αφαιρεθεί κατά την διάρκεια της ημέρας.

 • Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φανεί χρήσιμη η τοπική έκχυση κορτιζονούχου σκευάσματος στην περιοχή του καρπιαίου σωλήνα από ειδικό ιατρό ή (πολύ λιγότερο χρήσιμη) η φαρμακευτική αγωγή με κορτιζόνη από το στόμα. Η αγωγή με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα δεν προτείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 • Η αποτελεσματικότητα διαφόρων εναλλακτικών μεθόδων, όπως Laser, θεραπευτικός υπέρηχος, ηλεκτροθεραπεία (TENS), βελονισμός ή ομοιοπαθητική, δεν έχει στηριχτεί προς το παρόν με επαρκείς κλινικές μελέτες.Ποιά είναι η χειρουργική αντιμετώπιση του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα;

 • Το διεγνωσμένο σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα μπορεί ουσιαστικά να θεραπευτεί μέσω χειρουργικής επέμβασης, και συστήνεται ανεπιφύλακτα ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που η συντηρητική θεραπεία δεν έχει φέρει αποτελέσματα ή τα συμπτώματα είναι έντονα και παρατεταμένης διαρκείας.

 • Η επέμβαση έχει σαν στόχο την μείωση της πίεσης που ασκείται στο μέσο νεύρο κατά την διέλευσή του από τον καρπιαίο σωλήνα, μέσω της σχετικής αύξησης του διαθέσιμου χώρου. Αυτό επιτυγχάνεται βασικά με την πλήρη χειρουργική διατομή του εγκάρσιου/επιμήκους καρπιαίου συνδέσμου, ενός ιστού πάνω από το νεύρο, ο οποίος εκτείνεται από τον καρπό μέχρι το μέσο περίπου της παλάμης. Η διατομή του συνδέσμου αυτού, στην περίπτωση του συνδρόμου του καρπιαίου σωλήνα, δεν επιφέρει λειτουργικές δυσλειτουργίες στο χέρι αλλά αντίθετα απελευθερώνει το νεύρο και οδηγεί στην υποχώρηση και σταδιακά στην εξαφάνιση των τυπικών συμπτωμάτων του συνδρόμου.

 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως σε προχωρημένο στάδιο του συνδρόμου, είναι απαραίτητη και η ταυτόχρονη χειρουργική απελευθέρωση του ίδιου του μέσου νέυρου (νευρόλυση).
Mini-open ενδοσκοπική μέθοδος

 • Η mini open ενδοσκοπική μέθοδος διενεργείται διαμέσου μίας πολύ μικρής τομή στο δέρμα (μήκους περίπου ενός εκατοστού), η οποία μάλιστα γίνεται εγκάρσια στην περιοχή του καρπού και όχι κατά μήκος της πολύ πιο ευαίσθητης παλάμης (έτσι αποφεύγονται εντελώς οι χειρουργικές τομές του δέρματος στην παλάμη). Με την βοήθεια ειδικών εργαλείων αλλά και την χρήση της ενδοσκοπικής κάμερας ο χειρουργός εκτελεί την διατομή του εγκάρσιου/επιμήκους καρπιαίου συνδέσμου ακριβώς πάνω από το μέσο νεύρο υπό πλήρη όραση (άμεσα δια της χειρουργικής τομής αλλά και έμμεσα υπό μεγένθυση στην οθόνη).

 • Η ενδοσκοπική παρουσιάζει πλέον τα ίδια -εξαιρετικά μικρά- ποσοστά επιπλοκών με την κλασική ανοικτή μέθοδο. Εξαιτίας της πολύ μικρότερης τομής στο καρπό και όχι της μεγαλύτερης τομής στην παλάμη (ανοικτή μέθοδος), ο μεταγχειρητικός πόνος του ασθενούς είναι συνήθως πολύ μικρότερος, ενώ μπορεί να γίνει ταχύτερα χρήση του χεριού για τις καθημερινές ανάγκες. Η παραμονή στην κλινική είναι απαραίτητη, όπως και με την ανοικτή μέθοδο, μόνο μερικές ώρες.


Συχνές ερωτήσεις για το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα και το χειρουργείο


Γιατί να προτιμήσω αυτή την ενδοσκοπική μέθοδο σε σχέση με τις άλλες;


Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι σαφή, καθώς η επέμβαση:

 • Δεν αφήνει καμία ουλή στην παλάμη / δεν δημιουργεί προβλήματα στο δέρμα

 • Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις δραστηριότητές του 10 ημέρες μετά το χειρουργείο, πολύ νωρίτερα δηλαδή συγκριτικά με τις άλλες μεθόδους.


Θα μπορώ να χρησιμοποιήσω το χέρι μου μετά το χειρουργείο, πότε θα μπορώ να σηκώσω βάρος και να κάνω δουλειές σπιτιού;


Με την ενδοσκοπική μέθοδο το χέρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από τη 2η μετεγχειρητική ημέρα. Μπορούν επίσης να εκτελούνται ελαφρές δουλειές σπιτιού και γραφείου. Η επάνοδος σε εργασία γραφείου μπορεί να γίνει σε διάστημα 10-20 ημέρες.

Με την ανοικτή μέθοδο ο ασθενής μπορεί να χρησιμοποιεί πλήρως το χέρι του μετά την 20 η μετεγχειρητική ημέρα. Η άρση βάρους μεγαλύτερου από 1kg και για τις δυο μεθόδους επιτυγχάνεται μετά τον 3 ο μήνα μετεγχειρητικά.


Πρόληψη – Check-up


 • Αποφυγή παρατεταμένης πληκτρολόγησης

 • Αποφυγή κινήσεων που επιδεινώνουν τις αιμωδίες

 • Αποφόρτιση του άκρου για διαστήματα εβδομάδων / Φυσικοθεραπεία αυχένος


Συμβουλές / tips

Συστήνεται φυσικοθεραπεία χεριού & κινησιοθεραπεία, υπό καθοδήγηση.

1.